α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%

Supplier: Thermo Scientific
Danger

Synonyms: 2-Bromo-4-fluorobenzyl bromide

H62157.03EA 40.4 EUR
H62157.03 H62157.06
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene 96%
α,2-Dibromo-4-fluorotoluene
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267,92
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840524
CAS Number: 61150-57-0
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR