β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt, hydrate ≥95% (by enzymatic purity)

Warning

Synonyms: [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate

J19439.06EA 110 EUR
J19439.06 J19439.28 J19439.22
β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt, hydrate ≥95% (by enzymatic purity)
β-Nicotinamide adenine dinucleotide sodium salt
Formula: C₂₁H₂₆N₇NaO₁₄P₂
MW: 685,411 g/mol
Storage Temperature: Freezer
CAS Number: 20111-18-6

Order Now

Specification Test Results

Form White to pale yellow powder
Assay (unspecified) - Enzymatic ≥95%
Assay (UV/vis) - 260 nm, pH 7.5 100 ± 3%
Residual Water ≤ 8%
pH (0.4%, H₂O) 5.35 - 6.35
Spectral Ratio (pH 10) A260/A340 2.325 ± 0.055
Spectral Ratio (pH 10) A340/A260 0.43 ± 0.01
Spectral Ratio (pH 7.5) A250/A260 0.83 ± 0.03
Spectral Ratio (pH 7.5) A280/A260 0.21 ± 0.02
Sodium (Na) 2.5 - 3.5%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR